Published: 10. November, 2020

Danska Cessatech har utvecklat en nässpray för smärtlindring speciellt anpassad för barn. Den ska…

Danska Cessatech har utvecklat en nässpray för smärtlindring speciellt anpassad för barn. Den ska användas vid akut smärta och på sjukhus vid ingrepp. Bolaget tar nu in kapital vid en Spotlight-notering för att göra studier som kan ge bolaget marknadsexklusivitet i 10 år i Europa.

Danish Cessatech has developed a nasal spray for pain relief specially adapted for children. It should be used for acute pain and in hospital for surgery. The company is now raising capital at a Spotlight listing to conduct studies that can give the company market exclusivity for 10 years in Europe.

www.affarsvarlden.se/analys/cessatech