Published: 26. March, 2021

Cessatech är ett danskt läkemedelsbolag specialiserat på forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som…

Cessatech är ett danskt läkemedelsbolag specialiserat på forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som används för att behandla barns akuta smärttillstånd. Bolagets vision är att skapa en ny standard för smärt- stillande behandling för barn, ett medicinskt område där få nya innovationer lanserats på senare år.

Cessatech AFV 2021