Published: 8. September, 2020

Kun 30% af markedsførte lægemidler i EU er godkendt til børn, og kun 50%…

Kun 30% af markedsførte lægemidler i EU er godkendt til børn, og kun 50% af de mest anvendte er testet i populationen. I den neonatale population er andelen af godkendte lægemidler nede på 10%. Dette giver anledning til fejldosering af medicin, uønskede bivirkninger og utilsigtede hændelser blandt børn og unge. Vi håber at etablere et nationalt videnscenter for bedre og mere sikker medicin til børn og unge….

 

https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2020-10/v01200003_web.pdf