Published: 2. February, 2021

Barn mår bra av smärtlindring vid vanliga vaccinationer och injektioner. Det säger den senaste…

Barn mår bra av smärtlindring vid vanliga vaccinationer och injektioner. Det säger den senaste internationella forskningen. Trots det är det långt ifrån alla vårdcentraler och vaccinationsbyråer som använder sig av smärtlindring.

Forskningen från bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, pekar på att det finns en vinst i att göra allt man kan för att lindra barns smärta vid nålstick. Inte minst för att smärtsamma procedurer kan leda till en livslång rädsla för sjukvården.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/senaste-forskningen-barn-mar-bra-av-smartlindring-vid-vaccinationer-och-injektioner

Children feel good about pain relief with regular vaccinations and injections. That’s what the latest international research says. Despite this, far from all health centers and vaccination agencies use pain relief.

Research from, among others, the World Health Organization, WHO, points out that there is a benefit in doing everything you can to relieve children’s pain from needle sticks. Not least because painful procedures can lead to a lifelong fear of healthcare.